New items
zagrożenia
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD : opracowanie zgodne z normami na 2021 r., aktualne oznaczenia GPS, modelowanie CAD
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1