Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
EKG to proste
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1