Nowości
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Okulistyka
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Interna Harrisona. tom III