New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. 1
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm