Nowości
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Kompendium bhp. T. 1