Nowości
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Anestezjologia