New items
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja