New items
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty