New items
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Koronawirus SARS-CoV-2 : zagrożenie dla współczesnego świata
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa