New items
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne