New items
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
Technologie energetyczne
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki