Nowości
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Epidemiologia : od teorii do praktyki
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii