New items
Law and Psychology
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Fire and Emergency Services Instructor
Dobór i zasady rozmieszczania znaków bezpieczeństwa : ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja i techniczne środki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ZL i PM w oparciu o aktualne regulacje prawne i wiedzę techniczną
Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego