New items
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Fire Science : from Chemistry to Landscape Management