New items
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej
Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy