New items
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Studenckie prace naukowe
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni