Nowości
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Genetyka medyczna
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1