New items
Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tureckiego
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji