Nowości
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Psychiatria
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji