New items
Relacyjna moc darów troski i ofiarność druhów ochotniczych straży pożarnych : perspektywa krytycznego realizmu i ontologii społecznej
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań