New items
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Prawo urzędnicze
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego