New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Ekologia : słownik encyklopedyczny
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Skuteczne działanie w stresie : osobisty niezbędnik
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność