New items
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Kryptografia w teorii i praktyce
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
Współczesne problemy bezpieczeństwa