Nowości
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Prawo a media społecznościowe