New items
Electrical fires and explosions
Fire : the battlespace enemy
Modelowanie organizacji dynamicznej
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa