New items
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,