Nowości
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Okulistyka
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce