New items
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Skuteczne działanie w stresie : program profilaktyki PTSD dla osób narażonych na traumatyzację zawodową
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy