New items
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Ochrona własności intelektualnej