New items
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Smoldering fires
Building construction : the firefighter's battlespace
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,