Nowości
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Smoldering fires
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych