Nowości
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty