New items
Epidemie: prawdziwe zagrożenia i fałszywe alarmy : od ptasiej grypy po COVID-19
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów