New items
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje