New items
Epidemiologia : od teorii do praktyki
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów
Postępy w fotowoltaice : struktura i wytwarzanie ogniw PV, projektowanie i zastosowania systemów fotowoltaicznych, klasyczne i nowatorskie ogniwa słoneczne w praktyce
Koronawirus SARS-CoV-2 : zagrożenie dla współczesnego świata