New items
Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy