New items
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza