New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Dobór i zasady rozmieszczania znaków bezpieczeństwa : ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja i techniczne środki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ZL i PM w oparciu o aktualne regulacje prawne i wiedzę techniczną