New items
Psychiatria
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia