New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Interna Harrisona. tom II
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami