New items
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Modelowanie organizacji dynamicznej