New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Posłuszni do bólu
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Anestezjologia