Nowości
ABC oparzeń
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy