Nowości
Kryptografia w teorii i praktyce
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań