New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze
Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa