Nowości
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Interna Harrisona. tom I
Położnictwo i ginekologia
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami