New items
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Dwie dekady walki z terroryzmem
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Fire safety for very tall buildings : engineering guide
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,