New items
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań