Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Terror\terroryzm : studium przypadku
Scientific Protocols for Fire Investigation
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych