Nowości
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Sobotta atlas anatomii człowieka